اعضاء هیأت مدیره

فرهاد آموزنده نوباوه
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

امیر محمد اصفهانی
رئیس هیأت مدیره

شهریار خان محمدی
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

اطلاعات شرکت صرافی سینا

شرکت صرافی سینا (سهامی خاص)

شماره ثبت: 428695

تاریخ ثبت: 1391/05/14

کد اقتصادی: 411415899593

شناسه ملی: 10320810830

کد اختصاصی صرافی در سامانه نیما: 14669