استثنائات بررسی مجوزهای سیستمی بررسی سهمیه واردات وزارت صمت

قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت؛ ⏪ به اطلاع می‌رساند، رویه‌های مستثنی شدن پرونده‌ها از کنترل سهمیه واردات وزارت صمت، به شرح زیر در سامانه‌های تجاری اعمال شده است؛ 1️⃣ مجوز سیستمی سهمیه ماشین‌آلات برای پرونده‌هایی که تاریخ صدور ثبت‌سفارش آن‌ها سال 1402 بوده، در صورت عدم افزایش ارزش پرونده (و عدم تغییر ارزش تعرفه‌های ماشین‌آلات)، بدون کنترل سهمیه تأیید خواهد شد. 2️⃣ مجوز سیستمی سهمیه ماشین‌آلات برای پرونده‌هایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آن‌ها کوچکتر از سال 1402 بوده، به شرط داشتن تأمین ارز یا اظهار گمرکی بخشی از تعرفه های ماشین‌آلات در سال‌های گذشته (قبل از سال 1403) و در صورت عدم افزایش ارزش پرونده (و عدم تغییر ارزش تعرفه‌های ماشین‌آلات)، بدون کنترل سهمیه تأیید خواهد شد. 3️⃣ مجوز سیستمی سهمیه ماشین‌آلات برای پرونده‌هایی که جزو موارد 2 یا 3 نباشند، در صورت داشتن اظهار گمرکی مربوط به تعرفه‌های ماشین‌آلات تا تاریخ 1403/01/31 به اندازه مجموع اظهار گمرکی انجام شده تا تاریخ مذکور ، بدون کنترل سهمیه تأیید خواهد شد. 4️⃣ مجوز سیستمی سهمیه تولیدی در صورت داشتن اظهار گمرکی تا تاریخ 1403/01/31 مربوط به تعرفه‌های حوزه مواد اولیه تولیدی، به اندازه مجموع اظهار گمرکی انجام شده تا تاریخ مذکور ، بدون کنترل سهمیه تأیید خواهد شد. ???? لازم به ذکر است طبق اطلاعیه‌های پیشین، مجوز سیستمی سهمیه‌های بازرگانی، تولیدی و ماشین‌آلات، برای پرونده‌های دارای تامین ارز یا ترخیص مربوط به سال 1402 و ماقبل آن، به اندازه مجموع ارزش تامین ارز یا ترخیص گمرکی انجام شده تا تاریخ مذکور (هرکدام بیشتر باشد) از کنترل سهمیه معاف بوده و جزو مصارف سهمیه ارزی سال جاری لحاظ نمی‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *